INFINITY Restaurant & Music Bar

INFINITY Restaurant & Music Bar

Chrudimská 2a, Praha 3 - Vinohrady

+420 731 109 639

Zpracování osobních údajů

 1. Vytvoření rezervace udělujete souhlas společnosti INFITEAM s.r.o., se sídlem Krakovská 22, Praha 1, 11000 IČ: 264 58 471, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala vaše osobní údaje.
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vytvoření rezervace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním na kontaktní údaje společnosti info@infinitybar.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zaměstnanci restaurace nebo poskytovatel softwaru. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.